Drapieżne Mazowsze – ochrona przez edukację!

Zapraszamy na spotkanie edukacyjne o ptakach drapieżnych Mazowsza, realizowane przez Komitet Ochrony Orłów w ramach projektu „Drapieżne Mazowsze – ochrona przez edukację!” Będzie to okazja do poszerzenia wiedzy o ptasich drapieżnikach występujących w naszym regionie – o ich zwyczajach, głosach, charakterystycznych cechach upierzenia itp. Wiedza na temat biologii rzadkich gatunków ptaków to fundament wdrażania działań służących ich ochronie - w warunkach coraz bardziej przekształconego przez człowieka środowiska.

Komitet Ochrony Orłów przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przystąpił na terenie województwa mazowieckiego do realizacji projektu edukacyjnego, którego celem jest popularyzacja wiedzy o ptakach szponiastych. Postaramy się trafić do jak największej liczy osób z informacjami o drapieżniczej biologii, wymaganiach przestrzennych i znaczeniu ptaków szponiastych we właściwym funkcjonowaniu ekosystemu.

Powodem do podjęcia tematu były powtarzające się przypadki wandalizmu wobec ptaków szponiastych oraz bezpośrednia śmiertelność z powodów antropogenicznych (kolizje, zatrucia, odstrzały), a także przypadkowe niszczenie lęgów. Kolejnymi zagrożeniami dla ptaków szponiastych są szybko zachodzące przekształcenia środowiska oraz zmiany klimatyczne. Wszystkie te czynniki wskazują na konieczność podjęcia przeciwdziałań.

Poza działaniami środowiskowymi, czynną ochrona i kontrolą stanowisk ptaków szponiastych, ważnym działaniem Komitetu Ochrony Orłów jest popularyzacja wiedzy o ptakach. Jedną z form ograniczania zagrożeń ptaków szponiastych jest podnoszenie poziomu wiedzy społecznej na ich temat oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku społecznego, w oparciu o rzetelne wyniki monitoringu i badań naukowych.

W tym celu w ramach projektu „Drapieżne Mazowsze – ochrona przez edukację” planowane są różne działania edukacyjne. Podstawowym działaniem w latach 2-godzinne spotkania edukacyjne poświęcone podnoszeniu wiedzy o ptakach drapieżnych, prowadzone przez członków Komitetu Ochrony Orłów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Brak wydarzeń