Łomiankowska Orkiestra Kameralna // Z muzyką przez świat

 Łomianki

 Centrum Kultury w Łomiankach
 ul. Wiejska 12a

 sala widowiskowa

 Nazwa sektora

 03.10.2021

 18:00

 53

 Ilość wolnych biletów

Wiele lat temu na terenie Łomianek, zupełnie niezależnie od siebie osiedliło się kilkoro artystów. Znaleźli tu miejsce inspiracji, twórczych poszukiwań i wytchnienia od zgiełku miasta. Tak zaczęła się piękna artystyczna tradycja tego miejsca, która w kolejnych pokoleniach ciągle o sobie przypomina. Mimo wielu działań dotyczących sztuki wizualnej, przestrzeń muzyczna do niedawna pozostawała niezagospodarowana a lokalni, mniej znani muzycy i instrumentaliści, jak dotąd nie znaleźli ujścia dla swojej twórczej pasji w żadnym wspólnym projekcie. Z odpowiedzią na potrzebę stworzenia przestrzeni dla tych muzyków przyszedł pan Błażej Sroczyński, który wraz z Centrum Kultury w Łomiankach zapoczątkował projekt Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej.

"Z muzyką przez świat"
Tym razem ŁOK zabierze nas w muzczyną podróż przez utwory hiszpańskie, węgierskie (czardasz), włoskie, znane melodie z musicali oraz filmów. Nie zabraknie również polskiego akcentu.

Zapraszamy!


UWAGA!
Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania aktualnie obowiązujących zasad zawartych w procedurach bezpieczeństwa Centrum Kultury w Łomianakch oraz aktualnych zaleceń GIS.


Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy organizowanej przez Centrum Kultury w Łomiankach:
Każdy uczestnik biorący udział w imprezach organizowanych przez Centrum Kultury w Łomiankach / CK wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji CK, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami). W przypadku braku takiej zgody uczestnik imprezy organizowanej przez CK informuje organizatora przed rozpoczęciem imprezy, w której dobrowolnie uczestniczy.

Rozwiń