Mikołajkowy koncert Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej

 Łomianki

 Centrum Kultury w Łomiankach
 ul. Wiejska 12a

 sala widowiskowa

 Nazwa sektora

 05.12.2021

 18:00

 23

 Ilość wolnych biletów

Zapraszamy na Mikołajkowy Koncert Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej!
Zespół składający się z zawodowych muzyków, mieszkańców gminy Łomianki i okolic, zaprezentuje nam znane oraz lubiane utwory z repertuaru muzyki polskiej i światowej. Odbędziemy wspólną podróż do świata nut, rozmaitych dźwięków. Wprowadzimy się wspólnie w świąteczny - mikołajkowy klimat.

Orkiestra zagra pod dyrekcją pana Błażeja Sroczyńskiego.


UWAGA!
Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania aktualnie obowiązujących zasad zawartych w procedurach bezpieczeństwa (dostępnych pod adresem: http://www.kultura.lomianki.pl/strona-142-procedury_covid...) oraz aktualnych zaleceń GIS.


Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy organizowanej przez Centrum Kultury w Łomiankach:
Każdy uczestnik biorący udział w imprezach organizowanych przez Centrum Kultury w Łomiankach / CK wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji CK, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami). W przypadku braku takiej zgody uczestnik imprezy organizowanej przez CK informuje organizatora przed rozpoczęciem imprezy, w której dobrowolnie uczestniczy.

Rozwiń